Produkty

 

ECS 850
Napájacia a riadiaca jednotka pre elektromagnetické upínacie dosky.
Sledovanie a nastavenie parametrov pomocou intuitívneho displeja a tlačidiel.
Diaľkové ovládanie externými tlačidlami a signálkami.
Nastavenie sily upnutia externým potenciometrom.
Možnosť nastavenia počtu a dĺžky demagnetizačných impulzov pre dokonalé odmagnetovanie upínacej dosky aj obrobku.
Funkcia automatického nastavenia parametrov regulácie magnetizačného prúdu pripojenej elektromagnetickej upínacej dosky.
Ochrana proti nedostatočnému magnetizačnému prúdu, proti nadprúdu aj proti zvodu na kostru.
Signalizačný výstup dosiahnutia minimálneho magnetizačného prúdu.
Výstupný prúd je regulovaný IGBT H-mostíkom šírkovo-pulznou moduláciou 4kHz možný v oboch polaritách.
Neobsahuje žiadne opotrebiteľné elektromechanické prvky ako relé či stýkače.
Napájacie napätie 100..240VAC/50-60Hz. Výstupný prúd ±0,1..8A. Maximálny výkon 850W. Krytie IP20.


ECS850.pdf

DMX2PWM12DISP
12-kanálový výkonový PWM stmievač LED ovládaný protokolom DMX512A (USITT 1990).
Intuitívna diagnostika, nastavenie a ručné ovládanie pomocou displeja a tlačidiel.
Meranie napájacieho napätia a teploty chladiča výkonových MOSFET s ochranou proti prehriatiu.
Obsádza 14 DMX kanálov (Master, Flash, Ch1, Ch2, ... , Ch12).
Napájacie napätie 12..24VDC. Výstupný prúd 12*5A. Spoločná anóda LED+. Rozlíšenie PWM regulácie 8bitov, frekvencia 400Hz.


www.youtube.com