Prácou za lepší život a lepší svet pre všetkých !

Človek je tvor rozumný a preto už od nepamäti rozmýšľal nad tým, ako si svoju opakovanú a 4astokrát monotónnu prácu čo najviac zjednodušiť, zefektívniť, urýchliť či uľahčiť. Je to prirodzená a stále napredujúca evolúcia.

Automatizácia je odvetvie priemyslu, ktoré sa zaoberá vývojom a konštruovaním automatických a poloautomatických výrobných strojov a zariadení. Vrcholom automatizácie je produkcia hotových výrobkov bez priameho zásahu človeka, pomocou automatických výrobných liniek, prevádzok a závodov. Automatizácia nevylučuje účasť človeka v technologickom postupe, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s rozvojom sofistikovanej automatizácie stroje čoraz viac preberajú aj tieto funkcie.

Automatizácia je prienikom poznatkov mnohých vedných oborov, najmä elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Vzájomne ich integruje a vytvára možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov a zlepšovania kvality výrobkov. To všetko v konečnom dôsledku spôsobuje vyššiu produktivitu práce a redukciu vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku únavy a ľudského faktora.